V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu eTwinnning, což je podpora mezinárodní spolupráce mezi školami na různých úrovních.

Od listopadu 2019 připravujeme projekt: COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING se školou v Turecku (Düzce Borsa Istanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mezkez Turkey). Cílem projektu, do kterého je zapojena třída 3.F a propojuje předměty ANJ, IKT, TEK a OBN, je ukázat, že technický výkres mluví mezinárodním jazykem a zároveň procvičit dovednosti v práci s programem Invertor a jazykové kompetence žáků. Výstupem budou výkresy s popisem a jejich výsledný produkt vytištěný na 3D tiskárně.

Na projektu spolupracuje Mgr. Ludvík Uhrovič jako koordinátora organizátora a Ing. Vladislava Sokolová jako organizátor a zapojený učitel.

Žáci v listopadu vytvořili logo a poster pro projekt v rámci své skupiny.

V prosinci bylo hlasováním všech zapojených žáků z obou škol vybráno společné logo a poster za projekt.

V prosinci žáci tvořili mapu republiky pomocí programu Inventor.