JAVA PRO STROJAŘE je název projektu, který je v současné době realizován na Střední průmyslové škole v Ostravě – Vítkovicích p.o.  

Jeho hlavním cílem je rozvoj technického vzdělávání v našem regionu. Do projektu je aktivně zapojeno 20 talentovaných žáků z 1. a 2. ročníků oboru Strojírenství – výpočetní technika, kteří na základě diagnostiky talentu a vlastního zájmu mají motivaci k rozvoji svých odborných kompetencí, zajímají se o práci a činnosti v oblasti moderních technologií. 

Hlavním záměrem projektu je připravit pro tyto nadané žáky odborné workshopy, jejichž hlavním cílem bude pochopení principu základních programovacích technik a jejich aplikace na technické výpočty. Žáci budou využívat programovací jazyk Java. V rámci odborných workshopů pak každý talentovaný žák vytvoří vlastní program, který bude aplikovatelný pro konkrétní výpočet strojních součástí. 

Důležitým aspektem všech aktivit bude sdílení zkušeností v rámci odborných pracovišť na Vysoké škole báňské, ale také nabytí praktických zkušeností v oblasti programování v odborných firmách. Zde žáci získají reálnou představu o možnostech uplatnění v praxi a zdůrazní si význam programování v návaznosti na oblast strojírenství. Rovněž proběhne konzultace vytvořeného programu a možnost jeho využití v konkrétní firmě. 

Tento projekt je realizován v rámci „Programu zejména na podporu vzdělávání a talentmanagementu  v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020“, s finanční podporou statutárního města Ostravy. 

MĚSTO OSTRAVA PODPORUJE TALENTY NA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE V OSTRAVĚ VÍTKOVICÍCH

Logo SPŠ + Ostrava