Vážení rodiče,
cílem programu proti šikanování je minimalizace tohoto sociálně patologického jevu na naší škole. Naší snahou je společnými silami všech pracovníků školy vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Preventivní aktivity směřujeme do oblasti komunikace, rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky ve třídách i mezi žáky a učiteli. Nicméně i přes všechny snahy není naše škola zcela imunní proti výskytu šikanování.

Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Kontakty najdete na našich webových stránkách www.spszengrova.cz. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme neprodleně, odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši podporu.

S přátelským pozdravem

Mgr. Eva Prokopová
Školní metodik prevence

Mgr. Tomáš Řežáb
Ředitel školy