Jak šel čas - pár významných dat, událostí a osobností

17. 9. 1919 – Založena státní československá průmyslová škola v Ostravě – Vítkovicích, výuka zahájena provizorní budově na Pohraniční ulici, jsou vyčleněny parcely pro výstavbu nové budovy na Zengrově ulici, prvním ředitelem se stává ing. L. Husák.

Rok 1919/20 – Ve druhém pololetí zahájen praktický výcvik ve sklepě učňovského domu VŽ, které zapůjčily a zdarma instalovaly zařízení.

Rok 1922/23 – Ve škole probíhají první maturitní zkoušky.

Rok 1927 – Ředitelem byl jmenován ing. Jiří Čihák, do té doby profesor průmyslové školy na Smíchově, výrazně se zasloužil o urychlení výstavby nové školní budovy.

1. 9. 1929 – Zahájena výuka v nové, na svou dobu moderní budově na Zengrově ulici, např. tehdy vybudovaná kotelna ústředního topení sloužila do r. 1986.

Rok 1932 – Otevřena učňovská škola kovodělná a elektrotechnická.

Rok 1939/40 – V přízemí budovy zřízena německá průmyslová škola, ubytováno německé vojsko.

Rok 1942/43 – Ředitel ing. Čihák nuceně předčasně penzionován, odchod dalších vyučujících, školu řídí ing. O. Prükner.

23. 11. 1943 – Při náletu spojenců na Berlín zahynulo devět žáků naší školy, další sedmnáct zahynulo v koncentrácích a na následky válečných útrap, tyto události připomíná pamětní deska v prvním poschodí školní budovy.

29. 8. 1944 – Při náletu na Ostravu poškozena obytná budova ředitele, kotelna, laboratoře a střecha dílen, v hlavní budově poškozeny zdi a rozbita okna.

Rok 1945 – Po odvolání dosavadního ředitele řídí chod školy ing. A. Laník, pak vystřídán ing. J. Benešem.

Rok 1946 – Zřízeno stavební oddělení, mistrovská škola hutnická, večerní kurzy strojní, hutní a elektrotechnické.

Rok 1947 – Vítkovické železárny přebírají oficiální patronát nad naší školu.

Rok 1951/52 – Stavební oddělení přesunuto do Ostravy – Přívozu, kde vzniká samostatná průmyslová škola.

Rok 1954 – Členění na vyšší školu strojnickou, vyšší školu energetickou, vyšší školu hutnickou a školu pro pracující.

Rok 1956 – Přístavba osmi nových učeben, i tak je ještě řada tříd v budově NHKG na Zengrově ulici.

Rok 1957 – Ředitelem se stává ing. O. Turek, do užívání je předána nová tělocvična.

Rok 1969 – Učitelem školy se stal ing. A Janec, pozdější inspektor a vedoucí školského odboru KNV, KV KSČ, v letech 1975 až 1983 ředitel naší školy.

Rok 1975 – Vypracován projekt přestavby suterénu a administrativního centra školy, v dalším roce zahájena stavba elektrolaboratoří.

Rok 1976 – První jarní dálkový pochod J. A. Komenského, zahájena tradice strojařských padesátek.

Rok 1978/79 – 1 200 studentů denního a 1 322 dálkového studia.

Rok 1979 – Rok ve znamení oslav 60. výročí vzniku školy, slavnostně otevřena Síň tradic, představující historii školy i plány socialistické výchovy, škola vyzdobena symboly a nápisy v duchu dané doby, uspořádán maratón osvobození.

Rok 1981 – V Ostravském večerníku hodnotí ing. Janec rekonstrukci školní budovy a plánuje: ” Přestavba dílen bude zahájena v roce 1982. Na výstavbu čeká školní bazén, jídelna a další tělocvična.” Učitelé školy organizují středoškolské hry mládeže v atletice, účast studentů z celé republiky.

Rok 1983 – Ředitelem školy ing. B. Wolf.

Rok 1986 – Dokončena rozsáhlá rekonstrukce kotelny, nové ústřední topení ve školní budově.

Rok 1987 – Otevřena učebna výpočetní techniky se sedni osmibitovými počítači Tesla PMD – 85.

27. 11. 1989 – Demonstrační stávka na podporu požadavků studentů a herců, účast většiny pedagogů i žáků.

Rok 1990 – Odvolán ředitel ing B. Wolf, do funkce jmenován ing. L. Muroň, v 60. letech učitel odborných předmětů na naší škole.

Rok 1991/92 – Další úpravy budovy a zvláště kotelny – přechod od pevných paliv na plyn.

Rok 1993 – Zahájena spolupráce s technickým lyceem v Remeši, skupina kolegů na návštěvě ve Francii. Ředitel L. Muroň dává výpověď a odchází ze školství, na základě konkurzu se stává ředitelem P. Míka, jmenuje své zástupce – J. Mlýnka a T. Řežába.

Rok 1994 – Zahájena výuka nových oborů – strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku, elektrotechniku, automatizaci a automobilní techniku, technická administrativa.

Rok 1995 – Součástí pochodu J. A. Komenského se stává běh, studenti z Remeše na návštěvě v naší republice, spolupráce bohužel končí, zahájena spolupráce s gymnáziem v Rüdersdorfu v SRN.

Rok 1998 – Na vlastní žádost odchází ředitel P. Míka, školu řídí J. Mlýnek, který byl 21. 10. 1998 na základě konkurzu jmenován ředitelem školy.

Rok 2001 – Žáci poprvé zakládají studentské společnosti (firmy), fungující pod záštitou organizace Junior Achievement, kterou založil v USA Tomáš Baťa.

Rok 2005 – Zahájena výuka nového oboru – technické lyceum.

Rok 2006 – Organizace 12. ročníku mezinárodní soutěže studentů středních škol v design technologiích Autodesk Academia DESIGN.

Rok 2007 – Vyhlášení 1. ročníku studentské odborné soutěže Den strojařů, pořádané Moravskoslezským strojírenským klastrem.

Rok 2008 – Spoluúčast na oslavách 100. výročí povýšení obce Vítkovic na město.

Rok 2009 – Zahájena výuka podle nového školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Rok 2012 – Z odborné soutěže “Den strojařů” se stává mezinárodní soutěž. Soutěžící ze strojních škol České republiky, Slovenska a Polska si měří své dovednosti před odbornou komisí. Je ustanoveno jednotné zadání.

Rok 2012/13 – V rámci optimalizece středního školství dochází k oborovému sloučení některých tříd ze střední školy v Ostravě – Kunčičkách. Přechází k nám noví studenti i kantoři.