Hodnotící dotazník k dovednostnímu workshopu projektu OKAP II naleznete zde.

Nebo můžete použít QR kod

 

QRCode pro DOVEDNOSTNÍ WORKSHOP - EVALUAČNÍ DOTAZNÍK