Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka s opuštěním budovy školy bez doprovodu zákonného zástupce nezletilého žáka

Formulář ke stažení


 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (MZ) ze dne 6. dubna 2021 č. j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN (zaměstnanci škol a školských zařízení), Mimořádným opatřením MZ ze dne 6. dubna 2021 č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (děti a žáci), bylo nařízeno testování dětí, žáků a všech zaměstnanců škol a školských zařízení (včetně těch, které neposkytují výuku v plné prezenční formě). Osobní účast na prezenční formě vzdělávání ve škole či školském zařízení je podmíněna negativním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, po jakou dobu a jakým způsobem bude zpracování probíhat.

Všechny informace naleznete v níže přiložených dokumentech.

Informační memorandum pro zaměstnance.
Informační memorandum pro žáky a zákonné zástupce.
Informační memorandum pro uchazeče o střední vzdělávání.

Informace o testování uchazečů před konáním přijímacího řízení

Informace o povinném testování uchazečů o střední vzdělávání před konáním jednotné přijímací zkoušky vydaném na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 č. J.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN naleznete zde