Název projektu: Bezbariérová Zengrovka
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002519
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Výzva: 33. Výzva – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Anotace projektu: Cílem projektu je bezbariérová úprava školy. Hlavní školní budova bude nově vybavena výtahem tak, aby umožňovala samostatný pohyb osobám se zdravotním handicapem dle platných vyhlášek. Vstup do tělocvičny bude handicapovaným umožněn pomocí schodišťové plošiny. Škola tím umožní nejen přístup tělesně postiženým lidem, ale především možnost studia několika oborů handicapovým žákům.


Ukončení projektu: do 12.4.2019
Celková alokace: 2 718 352,-Kč
Podpora celkem: 2 446 516,80Kč
Vlastní zdroje: 271 835,20Kč

Projekt je realizován za finanční podpory EU.

Průmysl 4.0 - logo