MĚJ BUDOUCNOST VE SVÝCH RUKOU

Rozvíjej se v tom, co tě baví!

Máš hlavu plnou nápadů a nevadí ti trávit studiem i volný čas?

Přidej se k nám, na ZENGROVKU.

Naučíš se vše, co budeš pro svou budoucí profesi potřebovat.

Na naší škole se pořád něco děje.

 

Nyní právě finišuje náš projekt s názvem 3D TALENT 2022. Projekt zaměřený na podporu systémové práce s nadanými žáky na škole. Tento projekt je financován z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy.

Letošní tým 3D TALENTŮ se zajímá o práci a činnosti v oblasti moderních technologií a chtějí hravě zvládnout nároky dnešní odborné technické praxe. Kromě odborných workshopů, které pro ně připravili zkušení vyučující, také spolupracují s vysokou školou a odborníky v praxi. Rozšířili si poznatky o další možné technologie výroby pomocí 3D tisku, práci na CNC strojích, měření tvarových součástí, aj.  Získali přehled o možnostech 3D tisku kovů, kompozitu, plastů, dále o reverzním inženýrství a 3D skenování.  

Navštívili také  jedinečnou přehlídku moderních technologií v oblasti sci-fi a virtuální reality,  mezinárodní veletrh videoher a interaktivní zábavy v Praze, kde čerpali inspiraci k nápadům.

A co více?

Jejich úkolem bylo vytvořit technické modely – výukové pomůcky pro výuku odborných předmětů na škole.

Jak se s tímto nelehkým úkolem vypořádali?

Přesvědčte se!

Příklady dobré praxe a výuková pomůcka předmětů Technické kreslení a Informační a komunikační technologie

e-kniha
STL soubory