Projekt je podpořen z Programu zejména na podporu vzdělávání a talent managementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019.

Záměrem projektu je systematická podpora a rozvoj technického nadání u cca 15 talentovaných žáků Střední průmyslové školy, Ostrava – Vítkovice, p. o. Pro tyto talentované žáky a rozvoj jejich potenciálu v oblasti technických věd, budou připraveny odborné workshopy, v rámci kterých budou žáci v logickém sledu a systematicky rozvíjeni nejen na úrovni střední školy, ale také na úrovni vysoké školy a propojení činností s praxí. Získají prostor pro rozvoj vlastní kreativní tvorby prostorových objektů a budou mít jedinečnou možnost podílet se na námětech k propagaci pro město Ostrava.

3D talent - logo