Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005378

Anotace projektu

Cílem projektu je podpora výuky v progresívní oblasti automatizace, mechatroniky a robotiky známé pod názvem Průmysl 4.0 ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Projekt částečně navazuje na již realizovaný projekt Mechatronika (ROP). V rámci projektu se bude rozšiřovat stávající vybavení učeben či budovat a vybavovat nové učebny.

Partneři projektu

  • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
  • Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
  • Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  • Střední škola průmyslová a umělecká Opava, příspěvková organizace
  • Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace
  • Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace

Trvání projektu

prosinec 2016 – září 2018

Průmysl 4.0 - logo