Úvodem

Dlouhodobým procesem snahy o zkvalitňování výuky na SPŠ v Ostravě Vítkovicích je monitorována potřeba vytváření elektronických vzdělávacích pomůcek, prezentací, pracovních listů a cvičení, které by zefektivnily výuku a oživily zavedené standardní formy výuky.

Tato potřeba vyplývá i z ŠVP, které jsou vypracovány v souladu s RVP pro dané obory vzdělávání.

Předběžným průzkumem bylo zjištěno, že úsilí je momentálně potřeba směrovat především do oblasti humanitních všeobecně vzdělávacích předmětů a ekonomických předmětů.

Podnětem pro naplánované aktivity je i vlastní hodnocení zpracované na portálu SKOLA 21.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Střední průmyslové škola Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Budou vytvořeny nové metodické a výukové materiály v oblasti jazykového vzdělávání, všeobecně vzdělávacích předmětů, zejména pak Českého jazyka a literatury a Dějepisu a odborného vzdělávání v předmětech Ekonomika, Účetnictví, Právní nauka a Praxe. V souvislosti s potřebou vzdělávat žáky v oblasti finanční gramotnosti bude zpracována jedna šablona v této oblasti.

Podpořeni tak budou všichni studenti SPŠ