Testové otázky
(pdf)

První pomoc – obecné informace

Bezvědomí, resuscitace, Rautekova zotavovací poloha

Vnější a vnitřní krvácení

Šok

Aspirace( vdechnutí ) cizího tělesa

Poškození  chladem

Poranění teplem

Otravy a poleptání

Neúrazové stavy

Poranění pohybového aparátu, poranění páteře, amputace

Postu na místě nehody

Integrovaný záchranný systém, požární ochrana

 

Všechny testy

Testový klíc

 

Mgr. Zdeňka Kubíková, Bc. Barbora Zuchová a kolektiv