Prezentace česky
(pdf )

První pomoc -  základní informace

Bezvědomí a resuscitace Guidelines 2005

Rautekova zotavovací poloha

Krvácení - vnější

Krvácení - vnitřní

Šok

Aspirace (vdechnutí) cizího tělesa

Poškození chladem

Tepelná poranění

Intoxikace (otravy )

Neúrazové stavy

Poranění pohybového aparátu

Poranění páteře

Amputace

Postup při poskytování první pomoci

Integrovaný záchranný systém (IZS), požární ochrana

 

Prezetace česky
(ppt)

První pomoc -  základní informace

Bezvědomí a resuscitace Guidelines 2005

Rautekova zotavovací poloha

Krvácení - vnější

Krvácení - vnitřní

Šok

Aspirace (vdechnutí) cizího tělesa

Poškození chladem

Tepelná poranění

Intoxikace (otravy )

Neúrazové stavy

Poranění pohybového aparátu

Poranění páteře

Amputace

Postup při poskytování první pomoci

Integrovaný záchranný systém (IZS), požární ochrana

 

Mgr. Zdeňka Kubíková, Bc. Barbora Zuchová a kolektiv