Souhrné informace

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo výzvy: 01

Název výzvy: Moravskoslezský kraj - Výzva č. 1 pro GP - oblast podpory 1.1

Typ projektu: Grantový

Kód prioritního tématu: 72

Název projektu: SPŠ Vítkovice - moderní škola pro moderní výuku 2

Zkrácený název projektu: SPŠ Vítkovice - moderní škola 2

Název projektu anglicky: SPŠ Vitkovice - modern school for modern education 2

Předpokládané datum ukončení projektu: 1.2.2012

Předpokládané datum zahájení projektu: 30.06.2014

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 29,0

Zpět

horizontálni_logolink.jpg, 40kB