Seznam předmětů - vysvětlení zkratek

ANJ - Angličtina

AUT - Automatizace

CAD - CAD systémy

ELE - Elektrotechnika

FYZ - Fyzika

CHE - Chemie

IKT - Informační a komunikační technologie

KOC - Konstrukční cvičení

KOM - Kontrola a měření

MAT - Matematika

MEC - Mechanika

PRA - Praxe - strojní

PRS - Počítačem řízené stroje

SIV - Silniční vozidla

SPS - Stavba a provoz strojů

STR - Strojírenství

STT - Strojírenská technologie

TEK - Technické kreslení

ZAV - Základy výroby


horizontálni_logolink.jpg, 40kB