Oslavy 100 let Zengrovky

Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                   

Učební textyUčební texty - Matematika


Funkce, vlastnosti funkce

Lineární rovnice s parametrem

Exponenciální a logaritmická funkce

Planimetrie - shodná zobrazení v rovině

Planimetrie - trojúhelník a jeho určení

Planimetrie - úhly v kružnicích

Planimetrie - základní pojmy

Derivace a monotónnost funkce

Geometrický význam derivace funkce

Lokální extrémy

Množiny bodů s danou vlastností

Podobnost a stejnolehlost

Kombinatorické pravidlo součinu, variace, permutace, faktoriály

Statistika - základní pojmy

Kombinace, počítání s kombinačními čísly

Derivace základní a složené funkce

Nepřímá úměrnost mocninná a inverzní funkce

Geometrická posloupnost a její užití

Aritmetická posloupnost a její užití

Povrchy a objemy komolých těles, koule a jejích částí

Stereometrie - základní pojmy, metrické vlastnosti, odchylky, vzdálenosti

Binomická věta

Goniometrie

Iracionální rovnice

Kvadratická funkce

Kvadratické rovnice a nerovnice

Kvadratické rovnice s parametrem

Lineární funkce

Lineární lomená funkce

Lineární nerovnice

Lineární rovnice

Neurčitý integrál

Pascalův trojúhelník

Posloupnosti

Slovní úlohy

Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými

Určitý integrál

Vyjádření neznámé z technických vzorců

Výroká logika
Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook