Oslavy 100 let Zengrovky

Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                   

Učební textyUčební texty - Český jazyk a literatura


01. Nejstarší památky literatury světové a naší - Pracovní listy

01. Nejstarší památky literatury světové a naší - Studijní texty

02. Literatura v době husitské a pohusitské - Pracovní listy

02. Literatura v době husitské a pohusitské - Studijní texty

03. Humanismus a renesance - Pracovní listy

03. Humanismus a renesance - Studijní texty

04. Baroko - Pracovní listy

04. Baroko - Studijní texty

05. Klasicismus - Pracovní listy

05. Klasicismus - Studijní texty

06. Osvícenství a preromantismus - Pracovní listy

06. Osvícenství a preromantismus - Studijní texty

07. Národní obrození - Pracovní listy

07. Národní obrození - Studijní texty

08. Romantismus - Pracovní listy

08. Romantismus - Studijní texty

09. Realismus - Studijní texty

09. Realismus - Pracovní listy

10. Literární generace 2 pol 19 st. - Pracovní listy

10. Literární generace 2 poloviny 19 století - Studijní texty

11. Literární moderna - Pracovní listy

11. Literární moderna 90 let 19 století - Studijní texty

12. Odraz 1. světové války v literatuře - Pracovní listy

12. Odraz 1. světové války v literatuře - Studijní texty

13. Meziválečná poezie a próza - Pracovní listy

13. Meziválečná poezie a próza - Studijní texty

14. Literatura v době okupace - Pracovní listy

14. Literatura v době okupace - Studijní texty

15. Česká poezie a próza od r. 1945 - Studijní texty

15. Česká poezie a próza po r. 1945 - Pracovní listy

16. Světová literatura od r. 1945 - Pracovní listy

16. Světová literatura od r. 1945 - Studijní texty

17. Vývoj divadla od jeho počátků do současnosti - Pracovní listy

17. Vývoj divadla od jeho počátků do současnosti - Studijní texty

Administrativní styl

Cvičení k pravopisným jevům 01

Cvičení k pravopisným jevům 02

Cvičení k pravopisným jevům 03

Cvičení k pravopisným jevům 04

Cvičení k pravopisným jevům 05

Cvičení k pravopisným jevům 06

Cvičení k pravopisným jevům 07

Cvičení k pravopisným jevům 08

Cvičení k pravopisným jevům 09

Cvičení k pravopisným jevům 10

Cvičení k pravopisným jevům 11

Cvičení k pravopisným jevům 12

Cvičení k pravopisným jevům 13

Cvičení k pravopisným jevům 14

Cvičení k pravopisným jevům 15

Cvičení k pravopisným jevům 16

Cvičení k pravopisným jevům 17

Cvičení k pravopisným jevům 18

Cvičení k pravopisným jevům 19

Cvičení k pravopisným jevům 20

Funkční styly

Informační slohový postup

Odborný styl

Popis

Pracovní list 1 vyjmenovaná slova a psaní i y

Pracovní list 2 psaní bě bje vě vje a mě mně

Pracovní list 3 Interpunkce

Pracovní list 4 Psaní předložek a předpon

Pracovní list 5 Psaní velkých písmen

Pracovní list 6 Psaní přejatých slov zkratek a značek

Pracovní list 7 Souhrnná cvičení k opakování pravopisných jevů

Slohové postupy

Úvaha

Výklad

Vyprávěcí slohové postupy

VY_32_INOVACE_1.1.1 - prezentace.ppt

VY_32_INOVACE_1.1.2 - PL.doc

VY_32_INOVACE_1.1.3 - testová úloha.doc

VY_32_INOVACE_1.1.4 - prezentace.ppt

VY_32_INOVACE_1.1.5 - PL.doc

VY_32_INOVACE_1.1.6 - testová úloha.doc

VY_32_INOVACE_1.1.7- prezentace.ppt

VY_32_INOVACE_1.1.8 - testová úloha.doc

VY_32_INOVACE_1.1.9 - PL.doc

VY_32_INOVACE_1.1.10 - prezentace.ppt

VY_32_INOVACE_1.1.11 - PL.doc

VY_32_INOVACE_1.1.12 - testová úloha.doc

VY_32_INOVACE_1.1.13 - prezentace.ppt

VY_32_INOVACE_1.1.14 - PL.doc

VY_32_INOVACE_1.1.15 - testová úloha.doc

VY_32_INOVACE_1.1.16 - prezentace.ppt

VY_32_INOVACE_1.1.17 - PL.doc

VY_32_INOVACE_1.1.18 - testová úloha.doc

VY_32_INOVACE_1.1.19 - prezentace.ppt

VY_32_INOVACE_1.1.20 - PL.doc

VY_32_INOVACE_1.2.1.ppt

VY_32_INOVACE_1.2.2.docx

VY_32_INOVACE_1.2.3.docx

VY_32_INOVACE_1.2.4.ppt

VY_32_INOVACE_1.2.5.docx

VY_32_INOVACE_1.2.6.docx

VY_32_INOVACE_1.2.7.ppt

VY_32_INOVACE_1.2.8.doc

VY_32_INOVACE_1.2.9.doc

VY_32_INOVACE_1.2.10.ppt

VY_32_INOVACE_1.2.11.doc

VY_32_INOVACE_1.2.12.doc

VY_32_INOVACE_1.2.13.ppt

VY_32_INOVACE_1.2.14.doc

VY_32_INOVACE_1.2.15.doc

VY_32_INOVACE_1.2.16.ppt

VY_32_INOVACE_1.2.17.doc

VY_32_INOVACE_1.2.18.ppt

VY_32_INOVACE_1.2.19.doc

VY_32_INOVACE_1.2.20.doc

VY_32_INOVACE_1.3.1.ppt

VY_32_INOVACE_1.3.2.docx

VY_32_INOVACE_1.3.3.docx

VY_32_INOVACE_1.3.4.ppt

VY_32_INOVACE_1.3.5.docx

VY_32_INOVACE_1.3.6.docx

VY_32_INOVACE_1.3.7.ppt

VY_32_INOVACE_1.3.8.docx

VY_32_INOVACE_1.3.9.docx

VY_32_INOVACE_1.3.10.ppt

VY_32_INOVACE_1.3.11.docx

VY_32_INOVACE_1.3.12.docx

VY_32_INOVACE_1.3.13.ppt

VY_32_INOVACE_1.3.14.docx

VY_32_INOVACE_1.3.15.docx

VY_32_INOVACE_1.3.16.ppt

VY_32_INOVACE_1.3.17.docx

VY_32_INOVACE_1.3.18.ppt

VY_32_INOVACE_1.3.19.docx

VY_32_INOVACE_1.3.20.docx

VY_32_INOVACE_2.1.1.ppt

VY_32_INOVACE_2.1.2.doc

VY_32_INOVACE_2.1.3.doc

VY_32_INOVACE_2.1.4.ppt

VY_32_INOVACE_2.1.5.doc

VY_32_INOVACE_2.1.6.ppt

VY_32_INOVACE_2.1.7.doc

VY_32_INOVACE_2.1.8.ppt

VY_32_INOVACE_2.1.9.doc

VY_32_INOVACE_2.1.10.ppt

VY_32_INOVACE_2.1.11.doc

VY_32_INOVACE_2.1.12.ppt

VY_32_INOVACE_2.1.13.ppt

VY_32_INOVACE_2.1.14.doc

VY_32_INOVACE_2.1.15.doc

VY_32_INOVACE_2.1.16.ppt

VY_32_INOVACE_2.1.17.doc

VY_32_INOVACE_2.1.18.doc

VY_32_INOVACE_2.1.19.ppt

VY_32_INOVACE_2.1.20.doc

VY_32_INOVACE_2.2.1.ppt

VY_32_INOVACE_2.2.2.docx

VY_32_INOVACE_2.2.3.docx

VY_32_INOVACE_2.2.4.ppt

VY_32_INOVACE_2.2.5.docx

VY_32_INOVACE_2.2.6.docx

VY_32_INOVACE_2.2.7.ppt

VY_32_INOVACE_2.2.8.docx

VY_32_INOVACE_2.2.9.ppt

VY_32_INOVACE_2.2.10.docx

VY_32_INOVACE_2.2.11.docx

VY_32_INOVACE_2.2.12.ppt

VY_32_INOVACE_2.2.13.docx

VY_32_INOVACE_2.2.14.docx

VY_32_INOVACE_2.2.15.ppt

VY_32_INOVACE_2.2.16.docx

VY_32_INOVACE_2.2.17.docx

VY_32_INOVACE_2.2.18.ppt

VY_32_INOVACE_2.2.19.docx

VY_32_INOVACE_2.2.20.docx

VY_32_INOVACE_2.3.1.ppt

VY_32_INOVACE_2.3.2.docx

VY_32_INOVACE_2.3.3.docx

VY_32_INOVACE_2.3.4.ppt

VY_32_INOVACE_2.3.5.docx

VY_32_INOVACE_2.3.6.docx

VY_32_INOVACE_2.3.7.ppt

VY_32_INOVACE_2.3.8.docx

VY_32_INOVACE_2.3.9.docx

VY_32_INOVACE_2.3.9.docx

VY_32_INOVACE_2.3.11.docx

VY_32_INOVACE_2.3.12.docx

VY_32_INOVACE_2.3.13.ppt

VY_32_INOVACE_2.3.14.docx

VY_32_INOVACE_2.3.15.docx

VY_32_INOVACE_2.3.16.ppt

VY_32_INOVACE_2.3.17.docx

VY_32_INOVACE_2.3.18.ppt

VY_32_INOVACE_2.3.19.docx

VY_32_INOVACE_2.3.20.docx

VY_32_INOVACE_3.1.1.ppt

VY_32_INOVACE_3.1.2.docx

VY_32_INOVACE_3.1.3.docx

VY_32_INOVACE_3.1.4.ppt

VY_32_INOVACE_3.1.5.docx

VY_32_INOVACE_3.1.6.docx

VY_32_INOVACE_3.1.7.ppt

VY_32_INOVACE_3.1.8.docx

VY_32_INOVACE_3.1.9.docx

VY_32_INOVACE_3.1.10.ppt

VY_32_INOVACE_3.1.11.docx

VY_32_INOVACE_3.1.12.docx

VY_32_INOVACE_3.1.13.ppt

VY_32_INOVACE_3.1.14.docx

VY_32_INOVACE_3.1.15.ppt

VY_32_INOVACE_3.1.16.docx

VY_32_INOVACE_3.1.17.ppt

VY_32_INOVACE_3.1.18.docx

VY_32_INOVACE_3.1.19.ppt

VY_32_INOVACE_3.1.20.docx

VY_32_INOVACE_3_2_1 Hlavní principy českého pravopisu v praxi P.ppt

VY_32_INOVACE_3_2_2 Psaní velkých písmen P.ppt

VY_32_INOVACE_3_2_3 Psaní velkých písmenTÚ.doc

VY_32_INOVACE_3_2_4 Psaní předpon s(e)-, z(e)- P.ppt

VY_32_INOVACE_3_2_5 Psaní předpon s,z TÚ.doc

VY_32_INOVACE_3_2_6 Shoda přísudku s podmětem P.ppt

VY_32_INOVACE_3_2_7 Shoda přísudku s podmětem TÚ.doc

VY_32_INOVACE_3_2_8 Interpunkce ve větě jednoduché P.ppt

VY_32_INOVACE_3_2_9 Interpunkce ve větě jednoduché TÚ.doc

VY_32_INOVACE_3_2_10 Nedostatky ve větné stavbě P.ppt

VY_32_INOVACE_3_2_11 Nedostatky ve větné stavbě TÚ.doc

VY_32_INOVACE_3_2_12 Zvukové prostředky a ortoepické normy v praxi P.ppt

VY_32_INOVACE_3_2_13 Zvukové prostředky a ortoepické normy v praxi TÚ.doc

VY_32_INOVACE_3_2_14 Tvoření hlásek P.ppt

VY_32_INOVACE_3_2_15 Tvoření hlásek PL.doc

VY_32_INOVACE_3_2_16 Systém českých hlásek P.ppt

VY_32_INOVACE_3_2_17 Systém českých hlásek PL.doc

VY_32_INOVACE_3_2_18 Grafická a formální úprava písemných projevů.ppt

VY_32_INOVACE_3_2_19 Grafická a formální úprava písemných projevů PL.doc

VY_32_INOVACE_3_2_20 Grafická a formální úprava písemných projevů TÚ.doc

VY_32_INOVACE_3.3.1 Starověká literatura.ppt

VY_32_INOVACE_3.3.2 Starověká literatura PL.doc

VY_32_INOVACE_3.3.3 Starověká literatura Tú.doc

VY_32_INOVACE_3.3.4 Antické literární památky.ppt

VY_32_INOVACE_3.3.5 Antické literární památky PL.doc

VY_32_INOVACE_3.3.6 Antické literární památky TÚ.doc

VY_32_INOVACE_3.3.7 Znaky středověké lliteratury.ppt

VY_32_INOVACE_3.3.8 Znaky středověké literatury PL.doc

VY_32_INOVACE_3.3.9 Znaky středověké literatury TÚ.doc

VY_32_INOVACE_3.3.10 Staroslověnská lit.ppt

VY_32_INOVACE_3.3.11 Staroslověnská literatura PL.doc

VY_32_INOVACE_3.3.12 Staroslověnská literatura na Velké Moravě TÚ.doc

VY_32_INOVACE_3.3.13 Latinská literatura v Čechách.ppt

VY_32_INOVACE_3.3.14 Latinská literatura v Č PL.doc

VY_32_INOVACE_3.3.15 Česky psaná literatura.ppt

VY_32_INOVACE_3.3.16 Česky psaná literatura PL.doc

VY_32_INOVACE_3.3.17 Literatura doby Karla IV.ppt

VY_32_INOVACE_3.3.18 Literatura doby Karla IV PL.doc

VY_32_INOVACE_3.3.19 Literatura doby Karla IV TÚ.doc

VY_32_INOVACE_3.3.20 Husitská literatura.ppt

VY_32_INOVACE_4_1_1 Husitská literatura PL.doc

VY_32_INOVACE_4_1_2 Husitská literatura TÚ.doc

VY_32_INOVACE_4_1_3 Humanismus a renesance P.ppt

VY_32_INOVACE_4_1_4 Humanismus a renesance PL.doc

VY_32_INOVACE_4_1_5 Humanismus a renesance TÚ.doc

VY_32_INOVACE_4_1_6 W. Shakespeare P.ppt

VY_32_INOVACE_4_1_7 W. Shakespeare PL.doc

VY_32_INOVACE_4_1_8 W. Shakespeare TÚ.doc

VY_32_INOVACE_4_1_9 F. Villon P.ppt

VY_32_INOVACE_4_1_10 F. Villon PL.doc

VY_32_INOVACE_4_1_11 F. Villon TÚ.doc

VY_32_INOVACE_4_1_12 Literatura doby pobělohorské P.ppt

VY_32_INOVACE_4_1_13 Literatura doby pob. PL.doc

VY_32_INOVACE_4_1_14Literatura doby pobělohorské TÚ.doc

VY_32_INOVACE_4_1_15 Jan Amos Komenský P.ppt

VY_32_INOVACE_4_1_16 Jan Amos Komenský PL.doc

VY_32_INOVACE_4_1_17 Jan Amos Komenský TÚ.doc

VY_32_INOVACE_4_1_18 Klasicismus a osvícenství P.ppt

VY_32_INOVACE_4_1_19 Klasicismus a osvícenství PL.doc

VY_32_INOVACE_4_1_20 Klasicismus a osvícenství TÚ.doc

VY_32_INOVACE_4_2_1 D. Diderot PL.doc

VY_32_INOVACE_4_2_2 J. W. Goethe P.ppt

VY_32_INOVACE_4_2_3 J. W. Goethe PL.doc

VY_32_INOVACE_4_2_4 J. W. Goethe TÚ.doc

VY_32_INOVACE_4_2_5 Národní obrození 1. fáze P.ppt

VY_32_INOVACE_4_2_6 Národní obrození 1. fáze PL.doc

VY_32_INOVACE_4_2_7 Národní obrození 2. fáze P.ppt

VY_32_INOVACE_4_2_8 Národní obrození 2. fáze PL.doc

VY_32_INOVACE_4_2_9 Národní obrození TÚ.doc

VY_32_INOVACE_4_2_10 Rukopisy.ppt

VY_32_INOVACE_4_2_11 Rukopisy PL.doc

VY_32_INOVACE_4_2_12 Rukopisy TÚ.doc

VY_32_INOVACE_4_2_13 Divadla.ppt

VY_32_INOVACE_4_2_14 Divadla PL.doc

VY_32_INOVACE_4_2_15 Divadla TÚ.doc

VY_32_INOVACE_4_2_16 Muzea.ppt

VY_32_INOVACE_4_2_17 Muzea PL.doc

VY_32_INOVACE_4_2_18 Muzea TÚ.doc

VY_32_INOVACE_4_2_19 Miloš Urban P.ppt

VY_32_INOVACE_4_2_20 Miloš Urban PL.doc

VY_32_INOVACE_4.3.1 Rysy romantismu vliterárních dílech.pptx

VY_32_INOVACE_4.3.2 Rysy romantismu.docx

VY_32_INOVACE_4.3.3 Rysy realismu vliterárních dílech.pptx

VY_32_INOVACE_4.3.4 Rysy realismu.docx

VY_32_INOVACE_4.3.5 Testová úloha Rysy rom. a real.l.docx

VY_32_INOVACE_4.3.6 V Hugo.pptx

VY_32_INOVACE_4.3.7 E. A. Poe.pptx

VY_32_INOVACE_4.3.8 G. g. Byron.pptx

VY_32_INOVACE_4.3.9 - A.S. Puškin.pptx

VY_32_INOVACE_4.3.10 K. H. Mácha.pptx

VY_32_INOVACE_4.3.11 K. J. Erben.pptx

VY_32_INOVACE_4.3.12 Rozbor rom. děl - Hugo.docx

VY_32_INOVACE_4.3.13 Rozbor rom. děl - Poe.docx

VY_32_INOVACE_4.3.14 Rozbor rom. děl - Puškin.docx

VY_32_INOVACE_4.3.15 Mácha.docx

VY_32_INOVACE_4.3.16 (G. G. Byron).docx

VY_32_INOVACE_4.3.17 Rozbor rom. děl - Erben.docx

VY_32_INOVACE_4.3.18 Testová úloha rozbor romantických děl.docx

VY_32_INOVACE_4.3.19 Balzac.pptx

VY_32_INOVACE_4.3.20(N.V. Gogol) pptx.pptx

VY_32_INOVACE_ 5.1.1 Rozbor děl (B. Němcová) - prezentace.pptx

VY_32_INOVACE_5.1.2 Rozbor děl (K. H. Borovský) - prezentace.pptx

VY_32_INOVACE_5.1.3 Rozbor děl (J. Neruda) - prezentace.pptx

VY_32_INOVACE_5.1.4 Rozbor real. děl (BALZAC)- pracovní list .docx

VY_32_INOVACE_5.1.5 Rozbor real. děl (GOGOL)- pracovní list .docx

VY_32_INOVACE_5.1.6 Rozbor real. děl (NĚMCOVÁ)- pracovní list .docx

VY_32_INOVACE_5.1.7 Rozbor real. děl (BOROVSKÝ) - pracovní list ).docx

VY_32_INOVACE_5.1.8 Rozbor real. děl(NERUDA) - pracovní list.docx

VY_32_INOVACE_5.1.9 Národní divadlo - prezentace.pptx

VY_32_INOVACE_5.1.10 V.a A. MRŠTÍKOVÉ - prezentace.pptx

VY_32_INOVACE_5.1.11 MRŠTÍKOVÉ -PRC.LIST.docx

VY_32_INOVACE_5.1.12 Rysy směrů české literární moderny - prez..pptx

VY_32_INOVACE_5.1.13 Rysy české literární moderny - pracovní list.docx

VY_32_INOVACE_5.1.14 Machar, Sova, Březina.pptx

VY_32_INOVACE_5.1.15 Rozbor děl české lit. moderny - pracovní listy.docx

VY_32_INOVACE_5.1.16 Rozbor děl - V. Dyk - prezentace.pptx

VY_32_INOVACE_5.1.17 V. DYK-PRAC.LIST.docx

VY_32_INOVACE_5.1.18 Rozbor děl - P. Bezruč - prezentace.pptx

VY_32_INOVACE_5.1.18 Rozbor děl - P. Bezruč - prezentace.pptx

VY_32_INOVACE_5.1.20 ROZBOR DĚL - MODERNA - testová úloha.docx

VY_32_INOVACE_5.2.1 (E. Hemingway).pptx

VY_32_INOVACE_5.2.2 (E. Hemingway).docx

VY_32_INOVACE_5.2.3 (E. M. Remarque).pptx

VY_32_INOVACE_5.2.4 (E.M.Remarque).docx

VY_32_INOVACE_5.2.5 (Legionářská próza).pptx

VY_32_INOVACE_5.2.6 (Legionářská próza).docx

VY_32_INOVACE_5.2.7 (J. Hašek).pptx

VY_32_INOVACE_5.2.8 (J. Hašek).docx

VY_32_INOVACE_5.2.9 (avantgarda).pptx

VY_32_INOVACE_5.2.10-(avantgard.docx

VY_32_INOVACE_5.2.11 (G. Apollinaire).pptx

VY_32_INOVACE_5.2.12 (Apollinaire).docx

VY_32_INOVACE_5.2.13 (V. Nezval).pptx

VY_32_INOVACE_5.2.14 ( V. Nezval).docx

VY_32_INOVACE_5.2.15(J.Seifert).pptx

VY_32_INOVACE_5.2.16 (Jaroslav Seifert).docx

VY_32_INOVACE_5.2.17 (Jan Zahradníček).pptx

VY_32_INOVACE_5.2.18 (Jan Zahradníček).docx

VY_32_INOVACE_5.2.19(Fr. Halas).pptx

VY_32_INOVACE_5.2.20 (František Halas).docx

VY_32_INOVACE_5.3.1 J. Wolker.pptx

VY_32_INOVACE_5.3.2 -Jiří Wolker.docx

VY_32_INOVACE_5.3.3 K. Čapek.pptx

VY_32_INOVACE_5.3.4 Karel Čapek.docx

VY_32_INOVACE_5.3.5 (K. Poláček).pptx

VY_32_INOVACE_5.3.6 (K. Poláček).docx

VY_32_INOVACE_5.3.7 (E. Bass).pptx

VY_32_INOVACE_5.3.8 (E. Bass).docx

VY_32_INOVACE_5.3.9 (V. Vančura).pptx

VY_32_INOVACE_5.3.10(Vladislav Vančura).docx

VY_32_INOVACE_5.3.11 (I. Olbracht).pptx

VY_32_INOVACE_5.3.12 (I. Olbracht).docx

VY_32_INOVACE_5.3.13 Existencialismus.pptx

VY_32_INOVACE_5.3.14 A. Camus.docx

VY_32_INOVACE_5.3.15 Jiří Orten.pptx

VY_32_INOVACE_5.3.16 Jiří Orten.docx

VY_32_INOVACE_5.3.17 Rysy meziválečného dramatu - prezentace.pptx

VY_32_INOVACE_5.3.18 Čapek, W+V.docx

VY_32_INOVACE_5.3.19 Testová úloha - 20. a 30. léta 20. stol..docx

VY_32_INOVACE_5.3.20 Testová úloha -Drama - 20. a 30. léta 20. stol..docx
Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook