Oslavy 100 let Zengrovky

Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                   

Učební textyUčební texty - Technická sngličtina


Obsah 1. ročník

1. ročník - Welded and riveted joints - Svarové a nýtové spoje

1. ročník - Springs - pružiny

1. ročník - Piping and fittings - Potrubí, armatury a tlakové nádoby

1. ročník - Shaft and shaft pins - Hřídele a hřídelové čepy

1. ročník - Belt drives - řemenové převody

1. ročník - Shaft connections with hubs - Spoje hřídele s nábojem

1. ročník - Material and technological properties

1. ročník - Hardness tests - zkoušky tvrdosti

1. ročník - Deformation and types of welds - Deformace a typy svárů

1. ročník - Welding methods using an electric current

1. ročník - Non-convensional methods of welding

1. ročník - Classification of welding - Rozdělení svařování

Obsah 2. ročník

2. ročník - Chain transmission - řetězové převody

2. ročník - Sliding and antifriction bearing - Kluzná a valívá ložiska

2. ročník - Belt and worm conveyors - Pásové a šnekové dopravníky

2. ročník - Simple lifting devices - jednoduchá zdvihadla

2. ročník - Lifts - výtahy

2. ročník - Casting - hand production -Slévání - ruční formování

2. ročník - Casting machine moulding P - slévání - strojní formování

2. ročník - Specialní metody lití - special casting method P.pdf

2. ročník - Semi-products - Polotovary

2. ročník - NC and CNC machines I

2. ročník - NC a CNC machines II

2. ročník - The production of non-standardized semi-products - I. part - Výroba nenormalizovaných polotovarů

2. ročník - The production of non-standardized semi-products - II. part - Výroba nenormalizovaných polotovarů

Obsah 3. ročník

3. ročník - Piston pumps - Pístové stroje a pístová čerpadla

3. ročník - Friction drives - třecí převody

3. ročník - Kinds of transmissions,gears ... - Druhy převodovek, soukolí a čelní soukolí s přímými zuby

3. ročník - Crank mechanisms - Klikové mechanismy

3. ročník - Radial and axial brakes - Brzdy radiální a axiální

3. ročník - Hydraulic and pneumatic mechanisms - hydraulické a pneumatické mechanismy

3. ročník - Shaft connections - hřídelové spojky

3. ročník - Forging - Kování

3. ročník - Special forming methods - speciální metody tváření

3. ročník - Measuring - angles, surface quality, material defects - Měření - úhly, jakost ...

3. ročník - Corrosion - Koroze

3. ročník - Corrosion protection - Ochrana proti korozi

3. ročník - Hot-forming - Tváření za tepla

Obsah 4. ročník

4. ročník - Piston machines and piston compressors - pístové stroje a kompresory

4. ročník - Combustion engines - Spalovací motory

4. ročník - Road vehicles - Silniční vozidla

4. ročník - Water turbines - Vodní elektrárny a vodní turbíny

4. ročník - Steam power stations - Parní elektrárny

4. ročník - Cranes and crane trolleys -Zdvihací zařízení, jeřáby a jeřábové kočky

4. ročník - Bending, drawing - ohýbání, tažení

4. ročník - Fixtures 1 - Pripravky 1

4. ročník - Fixtures 2 - Pripravky 2

4. ročník - Pressing equipment - Lisovaci technika

4. ročník - Powder metalurgy - Praskova metalurgie

4. ročník - Products of powder metallurgy - Vyrobky praskove metalurgie
Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook