Oslavy 100 let Zengrovky

Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                   

Název subjektu, důvod a způsob založeníStřední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace

Sídlo školy: Zengrova 1, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Zřizovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.


Hlavním účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy

Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook