Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                    Oslavy 100 let Zengrovky

Sazebník úhrad za poskytování informacíSazebník úhrad za poskytování informací na kalendářní rok 2017

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

 2. Sazebník výše úhrad
  1. cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie a cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku

   1. Černobílá A4 - jednostranná kopie 2,00 Kč

   2. Černobílá A4 - oboustranná kopie 3,00 Kč

   3. Černobílá A3 - jednostranná kopie 3,00 Kč

   4. Černobílá A3 - oboustranná kopie 4,00 Kč

   5. Barevná A4 - jednostranná kopie 3,00 Kč

   6. Barevná A4 - oboustranná kopie 6,00 Kč

   7. Barevná A3 - jednostranná kopie 6,00 Kč

   8. Barevná A3 - oboustranná kopie 12,00 Kč

  2. cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči

   1. CD disk 5,00 Kč

   2. DVD disk 7,00 Kč

   3. obal na CD/DVD disk 4,00 Kč

  3. poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje

  4. osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod., ve výši 150,- Kč za každou ukončenou hodinu.

Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook