Oslavy 100 let Zengrovky

Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                   

Strojírenství – výpočetní technikaKód a název oboru vzdělání: 23 - 41 - M/01 Strojírenství

Charakteristika studia:

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu, který naleznete na této stránce níže pod odkazem Kompletní ŠVP.

Vzdělávání v oboru strojírenství směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání, návyky potřebné pro praxi.

Studenti porozumí konstrukci, výrobě a provozu částí a mechanizmů strojů. Naučí se číst a zhotovovat technickou dokumentaci, chápat mechanickou podstatu strojů a jejich částí, volit vhodné materiály a technologie, provádět technická měření a zkoušky, seznámí se také se základy souvisejících oborů elektrotechniky a automatizace. Při studiu budou využívat moderních prostředků výpočetní techniky. Získané znalosti si prakticky ověří v laboratořích a dílnách.

Studium vyžaduje kladný vztah k fyzice, matematice a praktické činnosti.

Výpočetní technika je zaměřena zejména na počítačovou grafiku, prostorové modelování a vizualizace, na programování číslicově řízených strojů CNC (CAD/CAM/CAE).

Studenti, kteří splní dané podmínky, mohou získat celosvětově platné certifikáty firmy Autodesk pro produkty Inventor a AutoCAD.

Studium umožní studentům, za jejich aktivní účasti, získat a prohloubit si tyto znalosti, dovednosti a návyky: komunikovat v cizím jazyce, schopnost řešit problémy, umět rozhodovat se, schopnost týmové práce, ochota učit se, zběhlost ve využívání výpočetní techniky, komunikační schopnosti, nést odpovědnost atd.


Uplatnění absolventa v praxi:

Absolventi se mohou uplatnit zejména ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství, v příbuzných technických oborech, při zajišťování projektové a technologické stránky výroby. Mohou nalézt uplatnění nejen v podnicích strojírenských, ale také například v automobilních, potravinářských i jiných podnicích regionu, v energetice, stavebnictví, dopravě, zemědělství, elektrotechnickém průmyslu aj. Dále se mohou uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání.

Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi uplatnit: konstruktér, technolog, programátor a obsluha CNC strojů, dílenský mistr, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technický manažer provozu, obchodní technik a další.

Každý absolvent je připraven ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách se zaměřením na strojírenství popř. další, převážně technické obory na technických univerzitách. Řada absolventů pak pokračuje studiem na VŠ technického směru, nejčastěji na VŠB-TU Ostrava, VUT Brno, ČVUT Praha aj.


Učební plán:

P.Č.Název předmětuRočníkSoučet
1.2.3.4.
1.Český jazyk a literatura324312
2.Cizí jazyk 1 (Angličtina)334414
3.Cizí jazyk 2 (Němčina/Ruština)20002
4.Dějepis20002
5.Občanská nauka11103
6.Matematika443314
7.Fyzika20024
8.Chemie10001
9.Základy ekologie10001
10.Tělesná výchova22228
11.Informační a komunikační technologie22217
12.Ekonomika00123
13.Technické kreslení33006
14.Mechanika33208
15.Stavba a provoz strojů033410
16.Strojírenská technologie234312
17.Konstruování v CAD00022
18.Kontrola a měření00202
19.Praxe03339
20.Počítačem řízené stroje00202
21.Automatizace00022
22.Elektrotechnika20002
23.Mikroprocesorová technika02002
-Součet33313331128
24.Nepovinný předmět - Cizí jazyk 202002
-Součet33333331130

Kompletní školní vzdělávací program pro právě probíhající studijní zaměření(pdf; 2,7MB)

Prezentace oboru (pdf; 2,2MB)
Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook