Oslavy 100 let Zengrovky

Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                   

PROJEKTYProjekt OKAP - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

Projekt zaměřený na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Více o projektu

Projekt EDISON

Ve dnech 8. – 12. 10. 2018 probíhají na naší škole prezentace stážistů z cizích zemí v anglickém jazyce. Žáci se v rámci hodin anglického jazyka seznamují s kulturou, historií, jazykem a současným děním v zemích jako je Turecko a Gruzie.
Další zajímavé informace o této organizaci a jejich aktivitách naleznete na stránkách https://aiesec.cz/.

Blžší informace o projektu
Zrealizovali jsme projekt EDISON

Výuka pro Průmysl 4.0

Cílem projektu je podpora výuky v progresívní oblasti automatizace, mechatroniky a robotiky známé pod názvem Průmysl 4.0 ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Projekt částečně navazuje na již realizovaný projekt Mechatronika (ROP). V rámci projektu se bude rozšiřovat stávající vybavení učeben či budovat a vybavovat nové učebny.

Blžší informace o projektu

3D TALENT 2018

Záměrem projektu je systematická podpora a rozvoj technického nadání u cca 15 talentovaných žáků Střední průmyslové školy, Ostrava – Vítkovice,


Blžší informace o projektu

Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)

V rámci operačního programu IROP - Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL) naše škola realizuje vybudování nové přírodovědné učebny z původní kmenové třídy S106 v přízemí školní budovy. V takto vybudované učebně budou vyučovány zejména předměty fyzika, chemie, základy ekologie, automatizace a některé odborné předměty.

Blžší informace o projektu

Společně vše zvládneme

Projekt je zaměřen na podporu bezpečného klimatu v naší škole prostřednictvím realizace komplexního programu zahrnujícího kontinuální vzdělávání pedagogických (i nepedagogických) pracovníků školy.

Blžší informace o projektu


Bezbariérová Zengrovka

Cílem projektu je bezbariérová úprava školy. Hlavní školní budova bude nově vybavena výtahem a bezbariérovým WC tak, aby umožňovala samostatný pohyb osobám se zdravotním handicapem dle platných vyhlášek.

Blžší informace o projektu


Program Šablony

Projekt je zaměřen na podporu prospěchově slabých žáků a na zvdělávání pedagogů.

Blžší informace o projektu


Projekt VÍTEJ!!!

Projekt podpoří realizaci komplexního programu primární prevence na naší škole.

Blžší informace o projektu


Projekt GAME4INDUSTRY TALENT

Projekt je podpořen z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Blžší informace o projektuProgram Erasmus+

Naše škola se v roce 2016 zapojila do projektu vzdělávacího programu Evropské unie na období 2014 – 2020 známého pod názvem ERASMUS+.

Program ERASMUS+ podporuje mj. spolupráci a mobilitu ve všech oblastech vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání

Blžší informace o projektu


Projekt GAME4INDUSTRY

Naše škola se zapojila do projektu společností Ahra a MOBIS Automotive Czech s.r.o. s názvem GAME4INDUSTRY.

Cílem projektu je vytvořit 15-ti členný studentský tým, který založí fiktivní personální agenturu. Tato firma ve spolupráci se společností MOBIS Automotive Czech s.r.o. vytipuje 4 profese ve svém podniku. Žáci zmapují činnosti, které tito zaměstnanci vykonávají a budou mít za úkol vést přijímací pohovory s jednotlivými žáky školy na tyto pozice.

Stránky projektu


Podpora strojírenských oborů

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a přiblížení k podmínkám, které jsou v praxi a tím zvýšení uplatnitelnosti absolventů strojírenských oborů na trhu práce.

Informace o projektu


SPŠ Vítkovice - moderní škola pro moderní výuku

V rámci projektu s názvem "SPŠ Vítkovice - moderní škola pro moderní výuku", který byl financován z globálního grantu, cíleného na zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském, vyučující školy vytvořili množství elektronických vzdělávacích příruček, které jsou k dispozici hlavně studentům. Ve svém důsledku to všem ulehčuje práci. Záměrem je podat studentům ucelené informace přijatelnou formou, omezit v klasických vyučovacích hodinách diktování, a tím ušetřit čas na procvičování učiva.

Stránky projektu


SPŠ Vítkovice - moderní škola pro moderní výuku 2

V rámci projektu s názvem "SPŠ Vítkovice - moderní škola pro moderní výuku 2", který byl financován z globálního grantu, cíleného na zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském, vyučující školy vytvořili množství elektronických vzdělávacích příruček, které jsou k dispozici hlavně studentům. Ve svém důsledku to všem ulehčuj práci. Záměrem je podat studentům ucelené informace přijatelnou formou, omezit v klasických vyučovacích hodinách diktování, a tím ušetřit čas na procvičování učiva.

Stránky projektu


Inovace výuky prostřednictvím ICT na SPŠ Vítkovice

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Střední průmyslové škola Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Stránky projektu
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji - NATTECH

Cílem projektu je neinvestiční, investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských středních školách a podpora a rozvíjení spolupráce těchto partnerských středních škol se základními školami v Moravskoslezském kraji. Výstupem projektu budou mimo jiné moderně vybavené laboratoře, odborné učebny, dílny a jiné prostory pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských středních školách.

Stránky projektu


Rozvoj technického vzdělávání na SPŠ Ostrava – Vítkovice

Hlavním cílem předkládaného projektu je prostřednictvím modernizace ICT vybavení na SPŠ Ostrava-Vítkovice podpořit rozvoj školy a zvýšit její prestiž a zajistit stabilní příliv žáků s odpovídajícími studijními předpoklady, jimž bude následně poskytnuto vzdělání vycházející z aktuálních vzdělávacích trendů a požadavků na trhu práce s důrazem na vyšší využití ICT a moderních technologií z oblasti strojírenství a automobilového průmyslu při výuce odborných předmětů i v praxi

Informace o projektu

Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook