Oslavy 100 let Zengrovky

Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                   

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 – studijní obory a učební oborPřihláška ke studiu na střední škole je v elektronické podobě ke stažení zde (225kB pdf).

K přijetí do studijních oborů 23-41-M/01 Strojírenství doporučujeme uchazečům nechat si potvrdit na přihlášce ke studiu na střední škole zdravotní způsobilost od praktického lékaře pro děti a dorost.

K přijetí do studijního oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a do učebního oboru 23-56- H/01 Obráběč kovů na naší škole je nutná lékařská prohlídka. Uchazeči o studium musí mít od praktického lékaře pro děti a dorost potvrzení o zdravotní způsobilosti. Pro zdravotní způsobilost uchazeče o studium stačí potvrzení lékaře na tiskopisu přihlášky v kolonce pro to určené. Nevyžadujeme samostatný „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“. .


Zdravotní způsobilost uchazečů (formulář s lékařským posudkem):

Lékařský posudek - kategorizace obecně - čtěte
Lékařský posudek - strojírenství
Lékařský posudek - ekonomika a podnikání
Lékařský posudek - obráběč kovů

Ředitel školy vyhlašuje pro školní rok 2019/2020 3. kolo přijímacího řízení ke studiu na Střední průmyslové škole, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, pro následující studijní obory vzdělávání:

Kód/Studijní obor
vzdělání
Školní vzdělávací
program
Počet volných
míst
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Výpočetní technika 13
23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ Mechatronik 1
Kód Učební obor (ukončeno výučním listem) Počet volných míst
23-56-H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů 1

Přijímací zkoušky se v 3. kole přijímacího řízení nekonají.

Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení podávejte na podatelnu nebo na vrátnici školy do pátku 23. 8. 2019 do 12:00 hodin.

Uchazeči i jeho zákonnému zástupci bude zasláno evidenční číslo uchazeče, pod kterým bude na škole v průběhu přijímacího řízení veden, na jejich e-mailovou adresy uvedené na přihlášce do 3. kola přijímacího řízení.

Vyhodnocení přijímacího řízení probíhá dle Kritérií pro přijímání žákůMaturitní obory čtěte zde a Učební obor čtěte zde

3. kolo přijímacího řízení proběhne v pondělí 26. 8. 2019.


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 26. 8. 2019 od 10:00 hod. na vstupních dveřích školy a na webových stránkách www.spszengrova.cz.
S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nelze sdělovat výsledky přijímacího řízení telefonicky.


Zákonný zástupce má možnost v průběhu celého správního řízení (od podání přihlášky) nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého dítěte a od 26. 8. 2019 od 8:00 do 10:00 hod. se vyjádřit k rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. Zákonný zástupce žáka, který nebude přijat, si může dne 26. 8. 2019 od 12:00 do 15:30 vyzvednout na podatelně školy rozhodnutí o nepřijetí svého dítěte na naši školu a podat odvolání proti nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme týž den po 15:30 poštou na adresu trvalého bydliště zákonného zástupce žáka. Při nedoručení se toto rozhodnutí ukládá na poště po dobu 10 kalendářních dnů, pak je považováno za doručené. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat na podatelnu školy nebo poštou na adresu školy do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

Zápisový lístek přijatého uchazeče musí uchazeč nebo zákonný zástupce přijatého uchazeče odevzdat škole osobně na sekretariát školy nebo je možné zaslat jej poštou na adresu školy (rozhoduje datum podání) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení, tj. do 9. 9. 2019 a musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce.

Vzetí zápisového lístku zpět není možné kromě případu, kdy jej žák bere zpět pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook