Oslavy 100 let Zengrovky

Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                   

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 – studijní (maturitní) oboryPřihláška ke studiu na střední škole je v elektronické podobě ke stažení zde (225kB pdf).

K přijetí do všech oborů na naší škole je nutná lékařská prohlídka.

Pro zdravotní způsobilost uchazeče o studium stačí potvrzení lékaře na tiskopisu přihlášky v kolonce pro to určené. Naše škola nevyžaduje samostatný „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“.


Zdravotní způsobilost uchazečů (formulář s lékařským posudkem):

Lékařský posudek - kategorizace obecně - čtěte
Lékařský posudek - strojírenství
Lékařský posudek - ekonomika a podnikání
Lékařský posudek - mechanik seřizovač

Ředitel školy vyhlašuje pro školní rok 2018/2019 4. kolo přijímacího řízení ke studiu na Střední průmyslové škole, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, pro následující studijní obory s maturitou:

Kód Obor Počet volných míst
23-41-M/01 Strojírenství Výpočetní technika 5
23-45-L/01 Mechanik seřizovač Mechatronik 4
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Management ve strojírenství 2

Přijímací zkoušky se v 4. kole přijímacího řízení nekonají.

Přihlášky do 4. kola přijímacího řízení podávejte na sekretariát školy nebo na vrátnici školy do čtvrtku 30. 8. 2018.

Uchazeči a jeho zákonnému zástupci bude zasláno evidenční číslo uchazeče, pod kterým bude na škole v průběhu přijímacího řízení veden, e-mailem na adresy uvedené na přihlášce do 4. kola přijímacího řízení.

Vyhodnocení přijímacího řízení probíhá dle Kritérií pro přijímání žákůčtěte zde

4. kolo přijímacího řízení proběhne v pátek 31. 8. 2018.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pátek 31. 8. 2018 od 10:00 hod. na vstupních dveřích školy a na webových stránkách www.spszengrova.cz.
S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nelze sdělovat výsledky přijímacího řízení telefonicky.

Zákonný zástupce má možnost v průběhu celého správního řízení (od podání přihlášky) nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého dítěte a 31. 8. 2018 od 8:00 do 10:00 hod. se vyjádřit k rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. Zákonný zástupce žáka, který nebude přijat, si může dne 31. 8. 2018 od 10:00 do 15:30 hod. vyzvednout na podatelně školy rozhodnutí o nepřijetí svého dítěte na naši školu a podat odvolání proti nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme následující den poštou na adresu trvalého bydliště zákonného zástupce žáka. Při nedoručení se toto rozhodnutí ukládá na poště po dobu 10 kalendářních dnů, pak je považováno za doručené. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat na podatelnu školy nebo poštou na adresu školy do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

Zápisový lístek přijatého uchazeče musí uchazeč nebo zákonný zástupce přijatého uchazeče odevzdat škole osobně na sekretariát školy nebo je možné zaslat jej poštou na adresu školy (rozhoduje datum podání) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení, tj. do 14 9. 2018 a musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce.

Vzetí zápisového lístku zpět není možné kromě případu, kdy jej žák bere zpět pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook