Oslavy 100 let Zengrovky

Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                   

STUDIJNÍ OBORYStřední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice, p. o., (Zengrovka) slaví v příštím školním roce 100 let od svého založení. Patří mezi jednu z nejlepších odborných škol v moravskoslezském kraji a je nositelkou prestižního titulu „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“, který každoročně uděluje Klub zaměstnavatelů na základě hlasování firem. Ocenění je pečetí kvality a potvrzením zaměstnavatelů, že našim absolventům rádi nabídnou zaměstnání. Škola patří k jedné z nejlepších odborných škol v kraji, opakovaně získala 1. místo u státní maturity mezi odbornými školami MS kraje (2011, 2016).Nabídka čtyřletých studijních oborů s maturitou:

Kód Obor ŠVP
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Strojírenství - Výpočetní technika
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Strojírenství - Automobilní technika
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Management ve strojírenství
23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ Mechanik seřizovač - mechatronik


Nabídka tříletých učebních oborů s výučním listem:

Kód Obor ŠVP
23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ Obráběč kovů


Zengrovka – silná minulost, atraktivní současnost, jistá budoucnost!

Zengrovka je moderní škola, o jejíž absolventy je mezi zaměstnavateli velký zájem. Je považována za centrum technického vzdělávání na Ostravsku. Škola spolupracuje s Národním strojírenským klastrem, Hospodářskou komorou a řadou zaměstnavatelů (ERWIN QUARDER CZ, TIMETAL, AXIS TECH, Huisman Konstrukce, ITT Holding CR, Maxion Wheels Czech, TATRA TRUCKS aj.) Výuka probíhá v počítačových učebnách, technologických a automatizačních laboratořích, jazykových učebnách, dílnách a v dalších odborných učebnách.

Všechny učebny jsou vybaveny moderní výpočetní technikou s kvalitním softwarem a s připojením na internet. Ve výuce se pracuje s audiovizuální technikou. Předností vzdělávání jsou texty v elektronické podobě vytvořené samotnými učiteli školy. Škola žákům nabízí zájmové kroužky (CNC programování a obrábění, 3D měření a 3D tisk, svařování, automobilní montáže, kybernetika, vedení fiktivní firmy, aj.), doučovací kurzy. V posledních letech se zvyšuje poptávka po absolventech strojírenských a technických oborů. Podle údajů Úřadu práce ČR nezůstávají v jejich evidenci nezaměstnaných žádní absolventi Zengrovky. Více než 80% absolventů po ukončení školy pokračuje ve studiu na vysoké škole různého zaměření (např. strojírenství, letectví, doprava, elektrotechnika, ekonomika, pedagogika aj.), vyšších odborných školách či pokračuje studiem v zahraničí. Škola je koordinátorem pro práci s nadanými žáky. Kvalita vzdělávání je zaručena stoletou historií školy (1919 – 2019).

Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook