Oslavy 100 let Zengrovky

Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                   

Mechanik seřizovač- mechatronikKód a název oboru vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Charakteristika studia:

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou, určený pro chlapce a dívky. Výuka probíhá podle nového školního vzdělávacího programu, který naleznete na této stránce níže pod odkazem Kompletní ŠVP.

Studijní obor je určen pro přípravu pracovníků pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, výrobních linek a jejich příslušenství, jiné techniky prostřednictvím programovatelných automatů, k obsluze a programování výrobních strojů, zařízení a technologických pracovišť vybavených výpočetní technikou, řídicími systémy NC a CNC.

Výuka předmětů s převahou teoretického vyučování je realizována v běžných učebnách školy, v odborných učebnách a laboratořích s odpovídajícím technickým vybavením. Výuka odborného výcviku probíhá ve školních dílnách a na pracovištích odborných firem v regionu.

V rámci přípravy na zaměstnání je posílena orientace na komunikativní dovednosti, pružnost v myšlení a jednání, zdokonalování vlastního učení a výkonnosti, využívání informačních technologií.


Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent je připraven k výkonu povolání především v oblasti strojírenství, a to v oboru mechanik a seřizovač obráběcích strojů, zařízení a linek. Může se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik. Dalšími možnostmi je frézař, operátor NC strojů, brusič kovů, soustružník kovů, aj.


Učební plán:

P.Č.Název předmětuRočníkSoučet
1.2.3.4.
1.Český jazyk a literatura324312
2.Cizí jazyk (Angličtina)334414
3.Dějepis20002
4.Občanská nauka11103
5.Matematika443314
6.Fyzika20024
7.Chemie10001
8.Základy ekologie10001
9.Tělesná výchova22228
10.Informační a komunikační technologie12115
11.Ekonomika00123
12.Technické kreslení22004
13.Strojnictví12104
14.Strojírenská technologie22004
15.Výrobní technologie00224
16.Odborný výcvik69910,534,5
17.Počítačem řízené stroje00022
18.Elektrotechnika20002
19.Elektronika02002
20.Mechatronika00325
-Součet33313133,5128,5

Kompletní školní vzdělávací program pro právě probíhající studijní zaměření(pdf; 2,3MB)

Prezentace oboru (pdf; 1MB)

Obor vyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. Studium je nevhodné pro uchazeče, kteří trpí:
- Prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře.
- Prognosticky závažnými onemocněními horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
- Prognosticky závažným chronickým onemocněním kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, protože při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
- Prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsových stavů.

Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook