Oslavy 100 let Zengrovky

Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                   

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Zengrova 1, 703 00 Ostrava  -  Vítkovice,  IČO: 00602141  jako  správce  osobních  údajů (dále jen "správce") v  souladu   s  ustanovením  čl. 13  a  následujících  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete zde.


Pokud Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  1. požadovat od Střední průmyslové školy, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  2. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední průmyslovou školou, Ostrava-Vítkovice, příspěvkovou organizací;
  3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Střední průmyslovou školou, Ostrava - Vítkovice, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  4. požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Střední průmyslovou školou, Ostrava - Vítkovice, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední průmyslovou školou, Ostrava - Vítkovice, příspěvkovou organizací;
  6. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední průmyslové školy, Ostrava - Vítkovice, příspěvkové organizaci;
  7. podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.


Svá práva vůči Střední průmyslové škole, Ostrava - Vítkovice, příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je:
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646,
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
hlavní kontakt a odpovědná osoba: Ing. Jana Měchová
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz.
tel.: +420 736 218 480


Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook